Понеділок, 19.11.2018, 08:13
Вітаю Вас Гість | RSS
Сайт викладача Балаклійської ДМШ Шустової О.А.
Головна » Статті » Мої статті

Стаття на Всейкраїнський семінар "Актуальні питання виконавства на народних інструментах"

Лимарова Олена Сергіївна

Балаклійська дитяча музична школа завідуюча відділом народних інструментів, викладач другої категорії

Шустова Оксана Андріївна Балаклійська дитяча музична школа завідуюча відділом «Теорія музики», старший викладач вищої категорії

 

ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК У КЛАСІ ДОМРИ

 

Сьогодні однією з проблем викладання у мистецькій школі є проблема зацікавленості учнів у навчанні. Одна з причин втрати інтересу - це не завжди цікаві для сучасних учнів традиційні прийоми навчання, адже у нашої молоді сьогодні дуже розвинене почуття самосвідомості і власної гідності. Покоління, що підростає завжди має власну думку, до всього має своє особисте ставлення. Тому заняття, що базуються на авторитарній манері викладання, бездоказових твердженнях, викликають лише роздратування і нудьгу. Це спонукає викладачів шукати нові методи і засоби, що сприяють розвитку інтересу до предмету, розширюючи і збагачуючи власний методичний арсенал.

Поряд з традиційними методами набуття виконавських навичок у класі домри, жваву зацікавленість в учнів викликають залучення їх до колективного музичення в ансамблях, оркестрах; виконання шумових ефектів під час гри на інструменті; участь в конкурсах, що також мотивує домриста до заняття на інструменті. У викладача виникає потреба запропонувати, урізноманітнити заняття в класі через нетрадиційні або нестандартні методи проведення уроку.

Одним з нововведень сучасної методики є інтегроване навчання. Саме інтеграція - це глибоке взаємопроникнення, злиття, наскільки це можливо в одному навчальному матеріалі узагальнених знань, набутих у тій або іншій галузі.

Інтеграція дає можливість для самореалізації, самовираження, творчості викладача, сприяє розкриттю здібностей його учнів. При інтеграції з'являється можливість вирватися за рамки однієї навчальної дисципліни; наочно, у дії показати, як все у світі взаємопов’язано і, одночасно посилити мотивацію вивчення свого предмета.

Під словом "інтеграція" ми розуміємо об'єднання різних частин в одне ціле, їх взаємовплив і взаємопроникнення, а також поєднання навчального матеріалу двох або більше мистецьких дисциплін.

Інтегрований урок є потужним стимулятором розумової діяльності учня. Він починає аналізувати, зіставляти, порівнювати, шукати зв'язки між предметами і явищами.

Інтеграція - це надзвичайно приваблива форма уроку для учня. Саме одноманітність у проведенні уроку викликає стомлюваність і байдужисть. Інший, незвичний хід уроку, спонукає його інтерес і стимулює активність.

Пропонуємо декілька варіантів об’єднання уроку в класі домри з іншими музичними предметами.

1. Під час роботи над твором Міхєєва Б.О. «Весела полька» можна одночасно вивчати тривалості нот та відпрацьовувати штрихи на домрі (удар вниз – четвертна тривалість, перемінний штрих – восьмі та шістнадцяті, тремоло – половинні та цілі ноти). Тобто використовувати знання, набуті учнем на уроках сольфеджіо. На початковому етапі вивчення музичного твору доцільно:

 • звернути увагу на італійські терміни позначення темпу, динаміку, характер виконання твору, графічні позначення  crescendo та diminuendo, пояснити, що вони означають;
 • запропонувати учневі проплескати ритмічний малюнок у складному фрагменті п’єси;
 • визначити тональність, просольфеджувати з тактуванням фрагмент твору, звертаючи увагу на фразування;
 • звернути увагу юного домриста на будову мелодії, гармонічні та мелодичні інтервали, з яких вона складається.

Корисною формою домашнього завдання для початківця-домриста буде правопис скрипкового ключа, нот, знаків альтерації.

2. Зв'язок музичної літератури з уроком у класі домри дає величезний простір для творчості викладача. Такий урок слід розпочати з характеристики епохи, музичного напрямку, в якому було створено твір. Можна запропонувати учневі самостійно підготувати реферат про творчість композитора, знайти цікаві факти з його життя. Всі ці відомості можна отримати з перегляду  бібліографічних фільмів (наприклад «Проект «Енциклопедія»). Цікаво буде розказати учневі про історію створення п’єси, про значення її назви. Під час вивчення музичного матеріалу доцільно його проаналізувати: визначити форму, звернути увагу на засоби виразності, що підпорядковані художньому образу.

Всі ці форми роботи неодмінно сприятимуть якнайкращому розумінню змісту твору, вдумливому та якісному його виконанню. Корисно познайомити учнів з творчістю видатних домристів і композиторів, що писали для домри: Міхєєвим Б. О., Циганковим О .А., Івком В.М., Шишаковим Ю.М., Будашкіним М.П.

3. Не менш цікавим буде об’єднання уроку в класі домри з композицією. На таких уроках учень навчається азам імпровізації, спробі створенню мелодії та її виконання на інструменті. Такий урок матиме високу ефективність і значущість для учня. Адже він, поринувши у процес створення твору, стане і сам на мить композитором. На прикладі вальсу для наймолодших Міхєєва Б.О. можна запропонувати учню поімпровізувати:

 • з жанровою основою твору за рахунок зміни розміру (2/4 - полька, 4/4 -  марш) та ритмічного малюнку (на першій долі - пунктирний ритм перетворює вальс на мазурку);
 • з основною мелодією, створюючи до неї другий голос;
 • з характером твору за рахунок зміни ладу і темпу.

Кращі зразки самостійно створених творів можна включати до різноманітних концертів, що сприятиме формуванню високої самооцінки у юних виконавців - починаючих композиторів.

4. Логічно об’єднати урок домри з предметами паралельних циклів. Як варіант, можна поєднати урок класу домри з образотворчим мистецтвом. Викладач, оперуючи засобами образотворчого мистецтва, має навчити учня створювати образи до вивчених творів не тільки в уяві, а і на папері. Важливо акцентувати увагу учня на тому, що холодні та темні кольори передають смуток та печаль, а теплі та світлі – радісні та піднесені відчуття. Завдання учня на такому уроці - створити малюнок за наслідками враження від виконаного твору.  Вдало підібрані як викладачем так і учнем картини видатних художників допоможуть краще втілити образ, задуманий композитором.

5. Поєднання на уроці знань з літератури і музики сприяє розвитку мовлення. Викладач разом з учнем аналізує літературні твори, що послужили основою для творчості композиторів (наприклад, пісенька Лисички з опери М.В. Лисенка «Коза-дереза»; тема Білки з опери М.А.Римського-Корсакова «Казка про царя Салтана» та інші); проводити паралелі між розміром  вірша (ямб, хорей, амфібрахій, анапест, дактиль) та музичним розміром (2/.4, 3/4 тощо). Учневі-домристу можна запропонувати скласти казки, вірші, оповідання до твору, що він вивчає. Ось який вірш склав юний домрист Євген Чумачок (6 років) до твору «Хоровод»  Міхєєва Б. О.

Здрастуй, Новорічне свято!

Сяй, ялиночко, ясніш!

Будем гратись, танцювати!

Грай, музико, голосніш!

 

На таких уроках створюється інша емоційна атмосфера, яскравіше розкриваються творчі здібності учнів, їх мислення і уява. Ця робота розвиває творчі здібності дітей, уміння знаходити для музичного твору необхідні виразні засоби виконання. Необхідно звернути увагу учнів на значущість виразного декламування віршів та літературних творів. Адже і в музиці, і в людській мові провідне місце належить інтонації. Саме завдяки інтонації слова і ноти набувають сенсу та виразності. На уроці можна запровадити гру в «Емоції», коли викладач задає конкретну емоцію (ласкаву, сумну, спокійну, зворушливу, урочисту, величну), а учень відтворює її на інструменті за допомогою уривків з улюблених творів, чи прийомів гри на домрі. Завдяки виразності музичних інтонацій ми відрізняємо народну музику від авторської, українську музику від зарубіжної, старовинну музику від сучасної. Інтонаційна природа музики дозволяє нам відчути і зрозуміти особливості музичної мови різних композиторів.

Цікавою формою домашнього завдання після проведення інтегрованого уроку поєднаному з літературою буде самостійний підбір учнем віршів та літературних творів, що відповідають загальному змісту та характеру творів та їх виразна декламація.

6. Об'єднання уроку класу домри та природознавства, допоможе учневі звернути увагу на навколишній світ, океан звуків, що оточує нас. Спів птахів, шелест дерев, шум вітру і стукіт дощу, гуркіт грому... Усі ці звуки природи музикант може зображувати на інструменті( за рахунок глісандо, флажолетів, сковзання по струнах, зміни регістрів, постукувань по корпусу). Такі уроки запам’ятовуються учню і спонукають до пошуку нових вражень під час гри на інструменті.

7. Повсякденне життя людини не обходиться без використання сучасних технологій, тому буде цікаво провести інтегрований урок класу домри та інформатики. Програми (різноманітні нотні редактори), що можна знайти в Інтернеті, допоможуть учневі в підготовці домашніх завдань на початковому етапі вивчення твору. Щоб досягти вдалого, яскравого виконання репертуару, можна запропонувати перегляд творів, що розучуються, у виконанні видатних домристів минулого і сучасності. Учням дуже подобається робота з комп'ютером, і навчання для них стає більш захоплюючим.

Взагалі, урок в класі домри можна поєднувати з будь-яким іншим предметом музичного чи загальноосвітнього циклу, навіть з іноземною мовою. Бо в музиці ми використовуємо терміни італійською мовою, і, завдяки інтеграції цих двох предметів (урок домри, та урок італійської мови), можна навчити учня правильно вимовляти італійські назви, запам’ятовувати їх значення в ігровій формі. Поєднавши урок домри з фізкультурою, можна навчити учня розслабляти м’язи за допомогою нескладних, веселих і дуже ефективних фізичних вправ під час уроку.

Урок класу домри можна поєднати з історією, розглядаючи епохи, в які жили і творили композитори; з географією – роздивляючись де, в якій місцевості жили і створювали свої шедеври композитори, пояснюючи тематику, жанри, характери творів; з математикою, використовуючи роботу Г. Гельмгольца «Математична теорія для пояснення відтінків звуків за допомогою обертонів», патріотичним вихованням, включаючи до репертуару обробки українських народних пісень та твори українських композиторів, фізикою, спираючись на закон коливання струн Томаса Юнга та теорію акустичного резонансу Генріха Гельмгольца, бо інтегроване навчання не регламентоване ні предметом, ні віковими категоріями учнів, ні тематикою. Воно безпосередньо пов'язане з потребою викладача зробити свій урок змістовнішим, зацікавити учнів. Інтеграція сприяє створенню творчої атмосфери на уроці. При певній підготовці досвід може бути використаний кожним викладачем, спонукатиме його до вдосконалення власної педагогічної майстерності.

 

Інтегрований урок дозволяє вирішувати цілий ряд цілей і завдань, що важко реалізувати у рамках традиційних підходів. Цілі, що ставляться при проведенні інтегрованих уроків:

 • пізнавальні – що вчать шукати зв’язки між предметам та робити висновки,  правильно використовувати прийоми гри на інструменті;
 • розвиваючи – що вчать аналізувати, порівнювати, зіставляти, узагальнювати;
 • виховні – що розширюють світогляд і загальну культуру учня.

Розробка структури інтегрованого уроку – спільна справа викладачів інтегрованих предметів. Проте такі уроки може проводити і один викладач, який володіє матеріалом інтегрованої дисципліни. Інтегрований урок у силу своєї складності вимагає сценарію, а не простого плану або конспекту. У ньому діють декілька суб'єктів процесу пізнання, різнохарактерний матеріал, різнопредметні методи навчання. Усе це вимагає продуманого управління по суті новим процесом пізнання. Переваги багатопредметного інтегрованого уроку перед традиційним монопредметним очевидні. На такому уроці можна створити сприятливіші умови для розвитку найрізноманітніших інтелектуальних вмінь учнів, через нього можна вийти на формування синкретичного мислення, навчити застосуванню теоретичних знань в практичному житті, в конкретних життєвих, професійних ситуаціях. Освоєння мистецтва в комплексі оптимізує уяву, фантазію, інтелект, артистичність, тобто формує ті здібності, що будуть потрібні у будь-якій сфері діяльності.

Інтегровані уроки наближають процес навчання до життя, натуралізують  його, наповнюють сенсом. Такій підхід до навчання відповідає вимогам Концепції нової української школи.

 

Список використаних джерел

1. Вікіпедія. Електронний ресурс. Режим доступу [https://uk.wikipedia.org]

2. Вчитель вчителю, учням та батькам. Електронний ресурс. Режим доступу [http://teacher.at.ua]

3. Міхєєв Б.О. Дитяча сюїта для домри соло [ноти]. –Харків// ОНМЦПК, 2012. -14с.

4. Освіта.ua. Електронний ресурс. Режим доступу [http://osvita.ua]

5. Розробки навчальних матеріалів. Електронний ресурс. Режим доступу [http://rozrobki.at.ua]

6. Україномовні реферати і навчальні роботи Refotext. Електронний ресурс. Режим доступу [http://www.refotext.com]

7. База знаний Allbest. Електронний ресурс. Режим доступу [http://knowledge.allbest.ru]

8. Электронная библиотека научно-образовательной, финансовой и художественной литературы. Електронний ресурс. Режим доступу [http://bo0k.net]

9. Лысенко Н.Т. Методика обучения игре на домре.-Киев// Муз. Украина,1990.-91с.

10. Крунтяева Т., Молокова Н., Ступель А. Словарь иностранных музыкальных терминов // Музыка,-Ленинград.-1974.-135с.

11. FantasyRead. Електронний ресурс. Режим доступу [http://fanread.ru]

 

Категорія: Мої статті | Додав: oksanashustova (02.03.2017)
Переглядів: 89 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Категорії розділу
Мої статті [3]
Вхід на сайт
Пошук
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 17
Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • Video Tutorials
 • Official Template Store
 • Best uCoz Websites
 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Copyright MyCorp © 2018
  uCoz